Vad är planen Gustav Fridolin? Varför är regeringen emot nolltolerans mot dåliga skolor?

AlexandraJag har ställt en fråga. Vår skollag är mycket tydlig med att alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Det är därför mycket oroande att Skolinspektionen i en rapport om Borås skolor konstaterar att detta inte efterlevs. I rapporten framkommer en rad olika oroväckande slutsatser, bland annat att elever i Borås verkar ha mycket svårt att få det stöd de behöver. I ett specifikt fall som nämns i rapporten beskriver Skolinspektionen en situation där nio elever är i behov av stöd. För en av dessa elever hade skolan påbörjat en utredning, men inget åtgärdsprogram fanns på plats. För resterande åtta elever hade ingen utredning startat och processen stod helt stilla. En förklaring som gavs av en person som arbetar med elevhälsan var att skolan saknade resurser för att tillgodose stödbehovet. Huvudmannen har därmed misslyckats med en betydande och viktig del av sitt uppdrag.

Därför har jag skickat in en skriftlig fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin och undrar vad statsrådet och regeringen har för konkreta planer för att se till att resurser för stödbehov finns i hela landet och kommer alla elever som behöver det till del?

Svaret kommer i morgon. Är inte kvar i riksdagen då men jag lovar att följa upp detta.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *