Häst och golf – lyx eller folksport?

Jimageag kan inte förstå att vi fortfarande 2017 inte kan ha ridning och golf som avdragsgill friskvård. Enligt Skatteverket gäller inte friskvårdssubventioner på sporter som kräver dyr utrustning, dit räknas ridning men också exempelvis golf. Ishockey är däremot subventionerat. Vad som är subventionerat för frisvårdsbidrag bygger på en förlegad tanke om att ridning kräver dyr utrustning till skillnad från många andra sporter. Ridning med egen häst kan naturligtvis bli hur dyrt eller billig som man själv väljer att ha det. En stor del av Sveriges ryttare rider dock på ridskola där också många kan låna det mesta i utrustningsväg såsom hjälm och ridspö.

Räknat i antal utövare är ridning den nästa största sporten efter fotboll. Nyligen delades Jerringpriset ut, – folkets pris till en framgångsrik svensk idrottare för årets bästa svenska idrottsprestation. Bland de nominerade återfanns två finalister som båda representerar de enormt stora folksporterna golf och ridning. Och ingen av dessa är alltså avdragsgill som friskvård. För mig är dessa sporter mer friskvård än annat man idag kan göra avdrag för. image

Hästar och ridning kan användas såväl inom socialt och pedagogiskt arbete. Även inom habilitering, neurologi och psykiatri använder man sig av ridning. Det finns studier som visar att där ridning har ingått som behandling ger det en förbättrad kroppskännedom, balans, ökad förmåga till muskelavspänning, smärtlindring, sänkt ångest och förbättrad självkänsla. Under ett ridpass tränar man nästan hela kroppen samt att väldigt många människor även mår psykiskt bättre av att vara med hästar. Hästen i sig är en stark motivator till fysisk aktivitet utöver själva ridningen.

Regeringen har under sin mandatperiod också uttalat sig om att vara en feministisk regering och hårt drivit kvoteringsfrågan. Ridsporten är en sport som är känd för att fostra kvinnor i ledarskap, många av de framstående kvinnliga chefer som är aktiva i Sverige i dag, kommer från ridsporten. Att få fler flickor till sporten och med kvinnliga chefer som mentorer vore ett ypperligt sätt att få fram fler kvinnor till bolagsstyrelser och till chefspositioner i vårt samhälle. Därmed vore också skattesubvention på ridning en del i att nå jämställdhet på sikt. Vad har Socialdemokraterna för ambition här egentligen? Inget händer.

Den senaste tiden har resultat från olika undersökningar visat att flickor i dag mår dåligt, att de känner sig otrygga, att de utsätts för hot och våld och att de har psykisk ohälsa. Ridning skulle kunna vara en sådan sport som bygger upp självförtroendet hos dessa flickor och då är de vuxna kvinnorna ett föredöme och bra mentorer.

Därför anser jag att golf- och ridsport ska införas i den skattebefriade friskvården som ett hälsofrämjande medel. Vad tycker du?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *