Hotade Naturbruksgymnasier, så här kan vi inte ha det!

från mobil 20141209 122Skolverket har fått uppdraget att lämna förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan, och dessa är nu inlämnade till regeringen. Inom kort kan regeringen på förslag från Skolverket ta ett beslut som innebär att utbildningarna i jakt- och viltvård, naturturism, fiske och vattenvård vid landets naturbruksgymnasier försvinner. Något som också kan resultera i att flera naturbruksskolor tvingas lägga ned, vilket vore olyckligt, eftersom det är fungerande utbildningar där elever får arbete eller startar eget företag efter avslutad utbildning.

Jag har skrivit en interpellation om detta till statsrådet Anna Ekström och ska debattera detta i kammaren 17/1. Jag tänker att en sånt beslut skulle kunna vara förödande för vår besöksnäring. Besöksnäringen är en av Sveriges mest ökande näringar, där det dessutom är många unga och nya svenskar som får sitt första jobb. För besöksnäringen är jakt och fiske en viktig beståndsdel för turism och friluftsliv. Även Hållbarhetsfrågorna är viktiga för besöksnäringen och kan exempelvis gälla ekologisk mat, miljöanpassade transporter, eller restauranger, hotell och campingplatser med en tydlig miljöprofil. Samtidigt läggs förslag från Skolverket som kan innebära slutet för gymnasieutbildningar till yrken inom besöksnäring.

Därför är det relevant att fråga sig om det är regeringens mening att dessa former av arbeten inte är viktiga och att dessa utbildningar därför inte behövs?

Vi ska skapa möjligheter! Inte lägga en våt filt över elever, skolor och besöksnäringen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *